Anmälan om produktreklamation

LÄS MER

Om anmälan och reklamation

  • Behåll produkten på avdelningen/enheten tills besked om åtgärd är meddelad. Produkten ska förvaras enligt märkning på produktförpackningen.
  • Om produkten är skärande/stickande, och/eller har varit i kontakt med blod, andra kroppsvätskor eller läkemedel (t.ex. cytostatika, antibiotika), ska produkten förvaras i säkerhet på avdelningen/enheten.
  • På leverantörens begäran ska produkten skickas till leverantören, alternativt hämtas av denne eller dennes ombud.
  • Har ni beställt direkt från leverantören, och varan inte är upphandlad, ska ni själva kontakta leverantören och göra er anmälan.

 

Frågor om e-tjänsten

Inköp och Upphandling
RKInkopochUpphandling@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa