Anmälan om produktreklamation och transportskada

LÄS MER

Ibland blir det fel i samband med   Region Hallands varuförsörjning för det dagliga behovet av förbrukningsartiklar, kontorsvaror och kopieringspapper. Det kan röra sig om att en produkt får en transportskada eller att produkten har produktbrist/fel på avtalad produkt.

Om anmälan och reklamation

  • Behåll produkten på avdelningen/enheten tills besked om åtgärd är meddelad. Produkten ska förvaras enligt märkning på produktförpackningen.
  • Om produkten är skärande/stickande, och/eller har varit i kontakt med blod, andra kroppsvätskor eller läkemedel (t.ex. cytostatika, antibiotika), ska produkten förvaras i säkerhet på avdelningen/enheten.
  • På leverantörens begäran ska produkten skickas till leverantören, alternativt hämtas av denne eller dennes ombud.
  • Har ni beställt direkt från leverantören, och varan inte är upphandlad, ska ni själva kontakta leverantören och göra er anmälan.

Transportskada
Leverantören avgör hantering vid reklamation av sterilvara och kylvara.

  • Vid upptäckt transportskada, ta kort på skadan innan ni bryter emballaget.

Frågor om e-tjänsten

Regionupphandling
regionupphandling@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa