Beställning inrednings- och utrustningsstöd

LÄS MER

Den här E-tjänsten använder du när du behöver hjälp med inredningsval och/eller inköp av inredning och utrustning i Region Hallands interna och externa lokaler.

 

Våra tjänster innefattar:

Analys av era behov av inredning och utrustning i syfte att trygga en god patientsäkerhet, arbetsmiljö och miljö för prestation, hälsa och välmående.

• Inredningsförslag, stöd i val av möbler och inredning, materialval etc. utifrån gällande avtal och hygienkrav.

• Möbleringsskisser och ritningar

• Kostnadsberäkning för nyanskaffning av inredning och inventering av befintlig inredning.

• Beställning, leverans och installation av möbler och inredning

I vår tjänst ingår upp till 2 timmar konsultationstid. Tid utöver detta debiteras per timme, se mer Inredning (regionhalland.se)

 

Ansvarig chef beskriver i detta formulär nuläge, syfte och målbild

Frågor om e-tjänsten

Emelie Sens
Emelie.Sens@regionhalland.se
0702 - 06 46 28

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansvarig chef beskriver i detta formulär nuläge, syfte och målbild

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa