Förbättringsförslag Platina Avvikelser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att skicka in förslag på förbättringar kring Platina avvikelser.

OBS! Denna tjänst är inte för support eller felanmälan utan för utvecklingsförslag för Platina avvikelser 

Använd SD+ för supportärenden:

Frågor om e-tjänsten

Patrik Ingblom
patrik.ingblom@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa