Ansök om ersättning för kurslitteratur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Innan du beställer ny kurslitteratur - ta en titt på din arbetsplats och se om den kanske redan finns.

För att få utbetald ersättning för kurslitteratur gäller följande:

  • Kurslitteraturen ska vara betald vid ansökan om ersättning
  • En orderbekräftelse/faktura gäller inte som kvitto utan det måste med tydlighet framgå att litteraturen är betald
  • På kvittot ska det framgå vilken boktitel utlägget gäller och penningbeloppets storlek samt hur mycket av beloppet som är moms
  • Leverantör, företagsstämpel och/eller företagsnamn och organisationsnummer ska tydligt framgå
  • Du som har en utbildningsanställning kan ansöka om ersättning

 

Vid frågor angående e-tjänsten eller ersättning för kurslitteratur kontaktar du Sofie Wentzel.

Adress: sofie.a.wentzel@regionhalland.se.

 

Vid frågor angående utbildningsanställningar kontaktar du din chef eller HR-specialist Åsa Daugaard som centralt samordnar Region Hallands utbildningsanställningar.

Adress: asa.daugaard@regionhalland.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Endast för personer som har en utbildningsanställning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa