Resebeställningar

LÄS MER

E-tjänst för när du ska beställa resor åt dig själv eller någon annan i Region Halland.

Läs mer på:  https://intra.regionhalland.se/min-anstallning/resor-i-tjansten/Sidor/Boka-resa.aspx

Frågor om e-tjänsten

Ejnarsson Ulrika
ulrika.Ejnarsson@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa