Inrapporteringsunderlag för begäran om kod till nya cytostatikabehandlingar

LÄS MER

E-tjänst för begäran om kod för nya cytostatikabehandlingar (ersätter tidigare worddokument). Senast uppdaterad lista över koder publiceras på Vårdgivarwebben, Cytostatikakoder.

Frågor om e-tjänsten

Kate Vaher Käll
Kate.Vaher-Kall@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa