Anmodan

LÄS MER

I avtalskatalogen finner du Region Hallands ramavtal och leverantörsavtal. Här hittar du information om hur du beställer, avtalspriser och kontaktuppgifter.

Finns inte efterfrågad produkt eller tjänst kan det bli aktuellt med upphandling. Behöver du få en upphandling utförd?

Använd den här E-tjänsten för att skapa en anmodan som omhändertas av Regionupphandling.

Behöver du rådgivning om upphandlade sjukvårdsprodukter skapa ett ärende här.

För att underlätta upphandlingen är det av hög vikt att verksamheten genomför en bakgrundsanalys som förklarar behovet av upphandlingen och bifogar denna i anmodan.

 

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Ejnarsson
ulrika.ejnarsson@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa