Anmodan

LÄS MER

I avtalskatalogen finner du Region Hallands ramavtal och leverantörsavtal. Här hittar du information om hur du beställer, avtalspriser och kontaktuppgifter.

Finns inte efterfrågad produkt eller tjänst blir det aktuellt med upphandling. Behöver du få en upphandling utförd?

Använd den här E-tjänsten för att skapa en anmodan som omhändertas av Regionupphandling.

Behöver du rådgivning om upphandlade sjukvårdsprodukter skapa ett ärende här.

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Ejnarsson
ulrika.ejnarsson@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa