Ansök om återbetalning av patientavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är anställd inom Region Halland har rätt till ersättning för patientavgift när det gäller sjukvård hos vårdgivare som är offentligt finansierade. Ersättningen är skattepliktig löneförmån och betalas ut tillsammans med din lön.

OBS! 

  • Samma regler gäller som för högkostnadsskyddet för öppenvård – d v s du får inte ersättning för sjukhusvistelse (slutenvård), vaccination, läkemedel, sjukresor, uteblivet besök eller hälsoundersökning utan enbart för öppenvårdsbesök hos läkare, sköterska, sjukgymnast etc. Klicka här för att läsa hur högkostnadsskyddet är utformat i Halland.
  • Du har ingen möjlighet att få ersättning när du är helt tjänstledig utan lön
  • Om du är timanställd måste du ha en schemalagd tjänstgöring i anslutning till vårdbesöket

 

Frågor om e-tjänsten

GAS
010-4761900

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa